Home

HJORT

HJORT

Hösten 2017 sätter Åbo Svenska Teater upp Josef Julius Wecksells pjäs Daniel Hjort. Pjäsen är Åbo Svenska Teaters jubileumspjäs till ära för att Finland firar 100 år som självständigt land.

Erik Söderblom bearbetar Wecksells text och pjäsen kommer att heta HJORT - civaren som blev terrorist i den version som spelas på Åbo Svenska Teaters Studioscen. Söderblom regisserar också pjäsen samt planerar både scenografi och dräkter. I föreställningen används ny visuell teknologi. Utrymmena på Studion används mera mångsidigt än tidigare, så att publiken via projiceringar i scenografin kan följa med händelser utanför scenen i realtid.

Hjort är en tonåring i identitetskris. Hans uppväxt är präglad av motsättningen mellan stat och religion. Det som hände på 1500-talet i Åbo i Finland, sker nu i t ex mellanöstern. Vi känner igen samma mekanismer som leder till terrorism i världen nu. Hjort får veta att han inte är den han trott sig vara. Hjorts mamma sätter igång en hämndaktion mot Åbo slott med sitt barn som verktyg. Hjort blir en terrorist.

Teaterns egen ensemble spelar i rollerna.

BESÖK VÅR KALENDER TILLBAKA TILL PJÄSER